OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Publikujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego”

O terminie rozpoczęcia wsparcia szkoleniowo-doradczego poinformujemy Uczestników telefonicznie.