ZAJĘCIA IPD W FORMIE ZDALNEJ /ONLINE/

Szanowni Państwo

W związku z opublikowanym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczeniem w przemieszczaniu się Beneficjent otrzymał zgodę na prowadzenie zajęć zdalnych (online).

Informujemy, że w zakładce AKTUALNOŚCI zamieszczone zostały harmonogramy zajęć Doradztwa Zawodowego połączonego z IPD dla grup I szkoleniowo-stażowej prowadzonych w formie zdalnej.

Zapraszamy do zapoznania się.