Archiwum kategorii: Aktualności

Sytuacja związana z pandemią COVID-19

Informujemy, iż w okresie pandemii Covid-19 Kadra Projektu pracuje zdalnie.  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie lub też uzyskaniem jakichkolwiek informacji na temat Projektu, proszone są o kontakt droga elektroniczną lub telefonicznie. Kontakt z Koordynatorem Projektu możliwy jest pod numerem telefonu 506 322 029 lub adresem mailowym inkubator@cityschool.pl.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego w projekcie „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego”  będzie prowadzony w dniach 9 – 19 czerwca 2020 r.

Wnioski o udzielenie wsparcie finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami powinny być wypełnione na komputerze. Należy je złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach:

2 identyczne egzemplarze (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Prosimy dostarczyć osobiście do Biura Projektu ul. Juliusza Słowackiego 12, 62-500 Konin lub do siedziby Firmy ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa lub drogą pocztową, listem poleconym wysłać na adres Biura Projektu (ul. Juliusza Słowackiego 12, 62-500 Konin) lub siedziby Firmy ( Cityschool Sp. z o.o., ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa). Każdy z Uczestników/czek otrzyma potwierdzenie wpływu Wniosków.