Archiwum kategorii: Aktualności

II Etap rekrutacji – konsultacje z doradcą zawodowym

Informujemy, iż w ramach projektu „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego” od 15 lutego br. Rozpoczynamy II etap rekrutacji badanie predyspozycji Kandydatów i Kandydatek do założenia działalności gospodarczej. Osoby, są na bieżąco zapraszane na spotkanie z doradcą zawodowym w godzinach 8.00.- 20.00.

WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI

Uprzejmie informujemy, iż dnia 31 stycznia wydłużony został termin rekrutacji do dnia 7 luty 2020r. dot. II Scieżki: Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 24 UP i Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 19 UP.

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07.01.2019r., w zakładce DO POBRANIA zamieszczona została dokumentacja dotycząca rekrutacji do projektu.

Ścieżka II: Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 24 UP i Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 19 UP.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.

Nabór formularzy do udziału w projekcie będzie prowadzony w sposób ciągły od 20 stycznia do 31 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty złożone w innym niż w/w terminie, nie będą rozpatrywane.