Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Informujemy że, wydłużony został termin rekrutacji do dnia 7 luty 2020r.

dot. Ścieżka II: Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 24 UP i Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 19 UP

Informujemy, że od 21 października 2019r. do 30 kwietnia 2020r. przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne do projektu „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Ścieżka I: Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną/staże zawodowe dla 120 UP

Informujemy, że od 20 stycznia  2020r. do 31 stycznia 2020r. będziemy przyjmować dokumenty rekrutacyjne do projektu „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji mieszkańców województwa wielkopolskiego”

Ścieżka II: Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 24 UP i Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 19 UP

Dokumenty przyjmujemy w biurze projektu: 
ul. Juliusza Słowackiego  12,
62-500 Konin

lub w siedzibie firmy:

Cityschool Sp. z o.o.
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa

Formularz rekrutacyjny można złożyć za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 9.00 do 14.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie informujemy, iż w zakładce DO POBRANIA znajdują się dokumenty związane z rekrutacją oraz realizacją projektu „Inkubator przedsiębiorczości i wysokich kwalifikacji
mieszkańców województwa wielkopolskiego
”.

Prosimy o zapoznanie się ze WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI.

W razie pytań prosimy o kontakt: